LELEK LESNÍ

Tento černo-hnědo-šedý pták s velkýma černýma očima velikosti kosa s délkou těla okolo 25 cm a rozpětím křídel okolo 60 cm je tažným druhem zimujícím v subsaharské části Afriky. Ze zimovišť přilétá v dubnu až květnu a hnízdiště opouští koncem srpna a v září. Hnízdí především v borových lesích na píscích, na okraji pasek, a na okrajích vřesovišť nižších poloh Česka. Je aktivní za soumraku a v noci. Den přežívá přitisknutý k zemi, kmenu stromu či větvi. Živí se především létajícím hmyzem (brouci a motýli), který chytá za letu do široce rozevřeného zobáku. Můžete ho spatřit u nás např. v Ralsku.

Komentáře jsou uzavřeny.